The Effect of Pilates Training on Body Composition

*Sema Güzel (1), Kübra Kurcan (2)

(1) Bayburt Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt, Türkiye / semaguzel2019[at]gmail.com
Orcid: 0009-0009-2761-3273
(2) Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Bayburt, Türkiye / krcn4609[at]gmail.com
Orcid: 0000-0002-2656-4993

*Sorumlu Yazar / Corresponding author
 Download Full Text

Gönderilme Tarihi / Received: 11.12.2023
Kabul Tarihi / Accepted: 01.02.2024
Yayın Tarihi / Published: 29.02.2024

Abstract: In today’s context, Pilates stands out as a prevalent exercise approach among women. Developed by Joseph Hubertus Pilates (1880-1967), this method draws inspiration from both Eastern and Western philosophies, blending yoga’s mental focus and specialized breathing techniques with the physical elements of gymnastics and other sports. Pilates offers various benefits as an exercise method. It can enhance flexibility, strength, and endurance while benefiting from one of its principles, emphasizing the importance of full and deep breathing. Maintaining a healthy body includes losing body fat, maintaining an ideal balance, and having elastic muscle strength and a flexible spine, all of which the Pilates method effectively addresses as a means to achieve these goals. Hence, the significance of consistently engaging in Pilates exercises becomes apparent. This study aims to provide general information about Pilates and examine the impact Pilates exercises have on body composition when performed regularly, based on studies that elucidate this aspect.
Keywords: Pilates, Body Composition, Sports, Exercise
Pilates Eğitiminin Vücut Kompozisyonuna Etkisi

Özet: Günümüzde, Pilates, kadınlar arasında oldukça popüler bir egzersiz yaklaşımı olarak öne çıkmaktadır. Joseph Humbertus Pilates (1880-1967) tarafından geliştirilen bu metod, Doğu ve Batı felsefelerinden esinlenerek yoga’nın zihinsel odaklanma ve özel nefes alma teknikleri ile jimnastik ve diğer sporların fiziksel öğelerini birleştirmiştir. Pilates, bir egzersiz yöntemi olarak çeşitli faydalar sunmaktadır. Esneklik, güç ve dayanıklılığı artırabilir ve tam ve derin nefes almanın önemini vurgulayan prensiplerinden birinden yararlanılabilir. Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın prensipleri arasında, vücut yağını kaybetmek, ideal dengeyi korumak, elastik kas kuvvetine ve esnek bir omurgaya sahip olmak yer alır ve Pilates yöntemi bu hedefe ulaşmada etkili bir yol sunar. Bu nedenle, sürekli olarak yapılan Pilates egzersizlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda yapılanın bu çalışmanın amacı Pilates hakkında genel bilgi vermek ve pilates egzersizlerinin düzenli olarak yapıldığı durumlarda vücut kompozisyonu üzerindeki ne düzeyde etki oluşturmakta olduğunu belirten çalışmalar çerçevesinde incelemektir.
Anahta Kelimeler: Pilates, Vücüt Kompozisyonu, Spor, Egzersiz.

Citation: Güzel, S., & Kurcan, K.(2024). The Effect of Pilates Training on Body Composition. International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS), 1(1), 25-32.

Download Full Text

References

 1. Aka, H., İbiş, S., & Arıcı, R. (2020). Kadınlara uygulanan 8 haftalık reformer pilates egzersizlerinin vücut kompozisyonuna ve bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi5(4), 573-589.
 2. Anderson, B. D.(2001). Pushing For Pilates, www.rehabpub.com, June/July, 2001
 3. Arslanoğlu, E. & Şenel, Ö. (2013) Effects of Pilates Training on Some Physiological Parameters and Cardiovascular Risk Factors of Middle Aged Sedentary Women. International Journal of Sport Studie, 3(2): 122-129.
 4. Baltacı, G., & Aytar, A. (2017). Pilates–Eğitmenler için El Kitabı.
 5. Baylan, N. (2008). Pilates Egzersizinin Değişik Yaş Gruplarında Bazal Metabolizma ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 96s.
 6. Bek, N. (2008). “Fiziksel Aktivite ve Sağlığımız”, Fiziksel Aktivite Bilgi Serisi, (Irmak, H., Kesici, C., Çelikcan, E., Çakır, B.) T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, Ankara, 7-18.
 7. Bernardo LM. (2007). The effectiveness of Pilates training in healthy adults: An appraisal of the research literature. J Bodyw Mov Ther.;4:106-110.
 8. Biçer, Y.S., Peker, İ., & Savucu, Y. (2005). Kalp Tek Damar Tıkanıklığı Olan Kadın Hastalarda Planlanmış Düzenli Yürüyüşün Vücut Kompozisyon Değerleri Üzerine Etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(4): 241-248.
 9. Blum, C. L. (2002). Chiropractic and Pilates Therapy For The Treatment of Adult Scoliosis, Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Vol. 25, Issue 4 , May 2002, p E3, Science Direct.
 10. Boles, D. (2000). Pilates Q&A, www.goinside.com, April 3, 2000.
 11. Bravata, D.M., & Smith-Spangler, C. (2000). Using Pedometer to Increase Physical Activity and Improve Health a Systematic Review. JAMA, 298: 2296-304
 12. Cruz-Ferreira, A., Fernandes, J., Laranjo, L., Bernardo, L. M. & Silva, A. (2011). Systematic Review of the Effects of Pilates Method of Exercise in Healthy People. Arch Phys Med Rehabil., 92: 2071-81.
 13. , C., & Henkel, D.(2005).Pilates Research Offers New Information On Popular Technique, Exercise Beneficial For Flexibility, Muscular Fitness, American College of Sports Medicine, www.acsm.org, March 30, 2005.
 14. Dunford, M. & Doyle, J., A. (2012) “Weight and Body Composition”, Nutrition for Sport and Exercise, Cengage Learning, Canada, 399-438s.
 15. Ersoy, C.İ. (2008). Yürüyüş ve Pilatesin Orta Yaştaki Kadınlarda Vücut Kompozisyonuna Etkisi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 3-5. 7.
 16. Eston, R., Hawes, M., Martin, A. and Reilly, T. (2009) “Human Body Composition”, Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual, “Volume One: Anthropometry” (Eston, R. and Reilly, T.) Taylor & Francis Group, USA, 3-53s
 17. Görner, K., Boraczyński, T. and Štihec, J. (2009) Physical Activity, Body Mass, Body Composition and The Level Of Aerobic Capacity Among Young, Adult Women and Men. Sport SPA, 6(2): 7-14.
 18. .R, Ruthe, F., Pickard-Dellis, Murielle.,  & Wilms, Suus.(2004). The Pilates Coach : The Method Of The Millennnium. Reformer 1 Basic Training&Certification, Edition 2.2, s. 6, Nevada, USA, 2004.
 19. R.(2005). The Influence of Pilates Training on The Ability to Contract The Transversus Abdominis Muscle in Asymptomatic Individuals, Journal of Bodywork and Movement Therapies, Vol. 9, Issue 1, Jan 2005, p 52-57, Science Direct.
 20. Irving, B. A., Davis, C. K., Brock, D. W., Weltman, J. Y., Swift, D., Barrett, E. J., Gaesser, G. A. and Weltman, A. (2008). Effect of exercise training intensity on abdominal visceral fat and body composition. Med Sci Sports Exerc., 40(11): 1863- 72
 21. Isacowitz, R. (2006). Pilates, Human Kinetics, Canada.
 22. Isacowitz, R. (2014). Pilates-2nd Edition, Human Kinetics, 43-301, Canada.
 23. Isacowitz, R. & Clippinger, K. (2011). Six Key Principles of Pilates: Pilates Anatomy, Human Kinetics, United States of America, 2-8s.
 24. Jago, R., Jonker, M. L., Missaghian, M., Baranowski, T.(2006). Effect of 4 Weeks of Pilates on The Body Composition of Young Girls, Preventive Medicine, Vol. 42, Issue 3, March 2006, p 117-180, Science Direct
 25. Karlı, Ü. (2006) Elit Düzey Güreşçilerde Vücut Kompozisyonunun İncelenmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Programı, Ankara 150s.
 26. Katayıfçı, N., Düger, T., & Ünal, E. (2014). Sağlıklı bireylerde klinik Pilates egzersizlerinin fiziksel uygunluk üzerine etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation1(1), 17-25.
 27. Kemmler, W., von Stengel, S., Engelke, K., Häberle, L., Mayhew, J. L. and Kalender, W. A. (2010) Exercise, Body Composition, and Functional Ability: A Randomized Controlled Trial. Am J Prev Med. 38(3): 279-87.
 28. Kılıç, T., Uğurlu, A., & Dikdağ, M. (2018). Reformer pilatesin orta yaş sedanter kadınlarda; vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi ve esneklik üzerine etkilerinin incelenmesi. SPORMETRE: The Journal of Physical Education & Sport Sciences/Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi16(2).
 29. Kır, T., Ceylan, S. & Hasde, M. (2000) Antropometrinin Sağlık Alanında Kullanımı. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 20: 378-384.
 30. Kin A. (1996). Step ve aerobik dansın üniversiteli bayanların fizyolojik parametrelerine etkisinin karşılaştırılması. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 31. Kloubec, J. (2010) Pilates for Improvement of Muscle Endurance, Flexibility, Balance, and Posture. Journal of Strength and Conditioning Research, 24: 661-67.
 32. Kloubec, J. (2011). Pilates: How Does it Work and Who Needs It?. Muscles, Ligaments and Tendons Journal, 1(2): 61-66.
 33. Kloubec, J., Banks, A.B. (2013). Pilates and Physical Education: A Natural Fit, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 75(4): 34-37.
 34. , M., Komlodi, C., & Hope, A.(2004). Prime Time for Pilates, www.stottpilates.com.
 35. Muscolino, J.E, Cipriani, S. (2004). Pilates and the ‘‘Powerhouse’’, Journal of Bodywork and Movement Therapies, 8: 15–24.
 36. O’Donnell, O., Doorslaer, E., Wagstaff, A. and Lindelow, M. (2008) Analyzing Health Equity Using Household Survey Data: A Guide to Techniques and Their Implementation. World Bank Publications, Washington, DC, 234s.
 37. Peterson, T. R. and Tucker, L. A. (2008) Physical Activity and Body Composition: A 20-Month Prospective Study of Middle-Age Women. The Open Sports Sciences Journal, 1: 38-44.
 38. , K., & Gibson, A. L. (2009). Eight-week traditional mat Pilates training-program effects on adult fitness characteristics. Research quarterly for exercise and sport80(3), 569-574.
 39. Segal, N. A., Hein, J., Basford, J. R.(204). The Effects of Pilates Training on Flexibility and Body Composition: An Observational Study, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. 85, Issue 12, Dec 2004, p 1977-1981, Science Direct.
 40. Sekendiz, B., Altun, Ö. Korkusuz, F., Akın, S. (2007). Effects of Pilates Exercise on Trunk Strength, Endurance and Flexibility in Sedentary Adult Females, Journal of Bodywork and Movement Therapies, 11: 318–26.
 41. Selby, A. (2002). Pilates For Pregnancy, Harper Collins Publishers Ltd., London.
 42. Shen, W., St-Onge, M., Wang, Z. and Heymsfield, S. B. (2005).Study of Body Composition: An Overview, Human Body Composition, (Heymsfield, S. B., Lohman, T. G., Wang, Z., Going S. B.) Human Kinetics; USA, 3-15s.
 43. Siler, B. (2006). Systematically Building a Pilates Body, American Fitness, 08935238, Jan/Feb 2006, Vol. 24, Issue 1, p 12, 3 p.
 44. Sitil, A., Çavdar, C., Yeniçerioğlu, Y., Çömlekçi, A. ve Çamsan, T. (2002). Vücut Kompozisyonunu Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler ve Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalardaki Uygulama Alanları. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 11(4): 189-190.
 45. Slentz, C. A., Duscha, B. D., Johnson, J. L., Ketchum, K., Aiken, L. B., Samsa, G. P., Houmard, J. A., Bales, C. W. and Kraus, W. E. (2004) Effects of the Amount of Exercise on Body Weight, Body Composition, and Measures of Central Obesity: STRRIDE—A Randomized Controlled Study. Arch Intern Med. 164(1): 31-39.
 46. Sönmez, E. (2006). Adölesan Dönemi Voleybolcu Çocukların Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi ve Sedanter Çocuklarla Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Elazığ, 56s.
 47. Stott Pilates (2004a). Matwork Comprehensive, Merrithew Publishing, Canada, 2004
 48. Stott Pilates(2004b). Reformer Intermediate, Merrithew Publishing, Canada, 2004. 29.
 49. Stott Pilates(2004c). Reformer Essential, Second Edition, Merrithew Publishing, Canada, April, 2004.
 50. Şavkın, R. (2014). Pilates Eğitiminin Vücut Kompozisyonuna Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2-3.
 51. Şavkın, R., ve Aslan, B.U. (2017). The Effect of Pilates Exercise on Body Composition in Sedentary Overweight and Obese Women, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 57(11), 1464-70.
 52. Şimsek, D., ve Katırcı, H. (2011). Pilates Egzersizlerinin Postural Stabilite ve Spor Performansı Üzerine Etkileri: Sistematik Bir Literatür İncelemesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (5)2:58-70.
 53. Tekin Demir, Y. (2013). Orta yaş sedanter bayanlarda pilates egzersizlerinin fiziksel özellikler ve vücut imajına etkisinin araştırılması (Master’s thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 54. Touche RL, Escalante K, Linares MT. 2008. Treating Non-Spesific Chronic Low Back Pain Through the Pilates Method. Journal of Body Workand Movement Therapies; 12: Pp364-370
 55. Wang, Z. M., Pierson, R. N. and Heymsfield, S. B (1992) The Five-Level Model: A New Approach to Organizing Body-Composition Research. American Journal of Clinical Nutrition, 56: 19-28.
 56. Wang, Z., Shen, W., Kotler, D. P., Heshka, S., Wielopolski, L., Aloia, J. F., Nelson, M. E., Pierson, R. N. and Heymsfield, S. B. (2003) Total Body Protein: A New Cellular Level Mass and Distribution Prediction Model. Am J Clin Nutr., 78: 979–84.
 57. WEB1. (2024) Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition web site. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/422896/human-nutrition. (08.05.2024).
 58. WHO, World Health Organization’s.(2024). https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity (05.05.2024).
 59. Yakut, E., Yağlı, V. N., Akdoğan, A., & Kiraz, S. (2006). Diz osteoartriti olan hastalarda Pilates egzersizlerinin rolü: bir pilot çalışma. Fizyoterapi Rehabilitasyon17(2), 51-61.
 60. Zorba E. Yaşam boyu spor. 2. Baskı, s.14, Ankara, 2006
 61. Zorba, E. (2004). Yaşam boyu spor. Marmara Yayınları, İstanbul, 2004.
 62. Zorba, E., Ziyagil, M.A. (1998). Sigara içen/içmeyen ve Spor Yapan Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Bazı Fizyolojik Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Gazi BESBD, 3(3): 11-20.
 63. Zorba, E. (1999). Herkes İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk, 1. Basım, G.S.G.M. Eğitim Dairesi, Ankara, 38-50.

editor