Editör Kurulu

Yayıncı / Publisher
Dr. Zekai ÇAKIR
Bayburt Universty, FACULTY OF SPORTS SCIENCE – Türkiye
zekaicakir@bayburt.edu.tr


Baş Editör/ Chief Editor
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Celal Bayar Universty, FACULTY OF SPORTS SCIENCE – Türkiye
Yardımcı Editör / Deputy Chief Editor
Prof. Dr. Cem KURT
TRAKYA UNIVERSITY/KIRKPINAR FACULTY OF SPORTS SCIENCE, Türkiye
Danışma Kurulu / Editorial Advisory Board
Prof. Dr. Metin YAMAN

Prof. Dr. Cem KURT
TRAKYA UNIVERSITY/KIRKPINAR FACULTY OF SPORTS SCIENCE, Türkiye

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Celal Bayar Universty, FACULTY OF SPORTS SCIENCE – Türkiye

Prof. Dr. Serdar TOK
Celal Bayar Universty, FACULTY OF SPORTS SCIENCE – Türkiye
Sistem ve Teknik Editörler / System and Technical Editors
Sezai ÇAKIR , Türkiye
Engin SARIKAYA , Türkiye
Kader YEL , Türkiye
Sema GÜZEL, Türkiye
İngilizce Dil Editorleri / English Language Editors
Prof. Dr. Serdar TOK
Celal Bayar Universty, FACULTY OF SPORTS SCIENCE – Türkiye
BİLİM KURULU / SCIEINCE BOARD
Dr. Mevlüt GÖNEN, Türkiye
Dr. Ülfet ERBAŞ, Türkiye
Dr. Sinan SEYHAN, Türkiye
Dr. Hamid ABDULSADA (Iraq)
Dr. Süleyman GÖNÜLATEŞ, Türkiye
Dr. Hayri AKYÜZ, Türkiye
Dr. Mehmet Ali CEYHAN , Türkiye
Dr. Yunus Emre ÇİNGÖZ, Türkiye
Dr. Fatih YAŞARTÜRK , Türkiye
Dr. Barış AYDEMİR, Türkiye
Dr. Tuncay ÖKTEM, Türkiye