Açık Erişim

Uluslararası Sağlık, Egzersiz ve Spor Bilimleri Dergisi’ne erişim ücretsizdir. Dergimizde Budapeşte Açık Erişim Politikası uygulanmaktadır. http://www.budapestopenac cessinitiative.org/boai-10-tra nslations/turkish-translation

Dergimizde CC BY lisans türü kullanılmaktadır.  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.tr

It is free to access to International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS).

The policy of Budapest Open Access Initiative has been applied in our journal. http://www.budapestopenaccessi nitiative.org/read

CC BY license type is used in our journal. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.tr