Yayın Gönderimi

Yazarlar eserlerini aşağıdaki adrese göndererek Uluslararası Sağlık, Egzersiz ve Spor Bilimleri Dergisi’ne gönderebilirler.

Submit Manuscripts/

Authors can submit their works to the International Journal of Sports Sciences by sending them to the address below.

editor@ijoss.org

ijosseditor@gmail.com