The Place and Importance of Volleyball Teaching in Physical Education Classes

Emre Bilgin (1), *Kübra Kurcan (2)

(1) Bayburt Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt, Türkiye / ebilgin942[et]gmail.com
Orcid:0009-0003-1455-6536
(2) Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Bayburt, Türkiye / krcn4609[et]gmail.com
Orcid:0000-0002-2656-4993

*Corresponding author
Download Full Text

Received: 10.11.2023 / Accepted: 10.02.2024 / Published: 29.02.2024

Abstract: Understanding the role and importance of volleyball in physical education classes in depth. A detailed examination of the effects of volleyball on physical, psychological, and social development. Physical education encompasses all activities carried out without competition, aiming to bring physical, mental, and cognitive qualities to the level of productivity required by age and genetic capacity. Sport, on the other hand, is a set of competitive, socializing, and integrative activities aimed at satisfying human instincts such as winning and being capable. A curriculum encompasses all activities provided by an educational institution aimed at realizing the objectives of the National Education institution for children, youth, and adults. Volleyball is a team sport played by two teams of six players on a court divided by a net. The objective is to hit the volleyball with hands and arms over the net to the opponent’s court, aiming to make it land on the ground.
Keywords: Volleyball, Physical, Physical Education, Sport.
Özet: Voleybolun beden eğitimi derslerindeki rolü ve önemini derinlemesine anlamak. Voleybolun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişim üzerindeki etkilerini detaylı olarak incelemek Beden Eğitimi, İnsan bütününü oluşturan fiziki,ruhi ve zihni niteliklerin bulunduğu yaşın ve genetik kapasitenin gerektirdiği verim gücüne ulaştırılabilmesi için rekabet olmaksızın yapılan faaliyetlerin bütünü olmakla beraber Spor,Yenme ve muktedir olma gibi insan içgüdüsünün tatminini amaç edinen,rekabete dayalı,sosyalleştirici ve bütünleştirici faaliyetlerin bütünüdür.Bir eğitim kurumunun çocuklar,gençler ve yetişkinler için sağladığı Milli Eğitim kurumunun amaçlarının gerçekleşmesine dönük bütün faaliyetleri kapsar.                                 Voleybol, File ile ikiye bölünmüş bir oyun alanı üzerinde altı kişilik iki takım ile oynanan, voleybol topuna eller ve kollarla vurarak file üzerinden karşı tarafın oyun alanına gönderme ve yere değmesini sağlama esasına dayalı bir takım sporudur.
Anahta Kelimeler: Voleybol, Fiziksel, Beden Eğitimi, Spor
Citation: Bilgin, E., & Kurcan, K. (2024). The place and importance of volleyball teaching in physical education classes. International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS), 1(1), 12-18.

Download Full Text

References

 1. Aagaard H., & Jorgensen, U. (1996). Injuries in elite volleyball. Scand J Med Sci Sports, 6(4), 228-232
 2. Adams G. M.(1990). Exercise Physiology Laboratory Manual, Dubuque: W m C Brown Publishers, 1990
 3. Aksen Cengizhan, P., Çobanoğlu, G., Gökdoğan Ç.M., Zorlular, A., Akaras, Esedullah., Erikoğlu Örer, G., Kafa, N., & Atalay Güzel, N.(2019). The relationship between postural stability, core muscle endurance and agility in professional basketball players. Annals of Medical Research , 26(10), 2181-6
 4. Allison, KR. Dwyer, JJ, Makin, S. Self-Efficacy And Participation in Vigorous Physical Activity By Highschool Students. Health Education&Behavior, 1: 26, 1999.
 5. Aslan, N. Okullarda ve Kulüplerde Voleybol. Ankara Bilim Matbaası, 18-19, 1979.
 6. Crocker PRE, Eklund RC and Kowalski KC. Childrens‟s phisical activitiy and physical selfperceptions. Journal of Sports Sciences, 2000;18:383-394.
 7. Doruk, M., Mustafaoğlu, R., Yıldız A., & Öztürk M. (2019). Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularında core kas dayanıklılığı ile aerobik kapasite, hız, çeviklik ve spora özgü beceriler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 30(3), 96-106.
 8. Doty, J. (2006) Sports build character. Journal of College and Character, 7, 1-9.
 9. Erwin, P. Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlık. Çeviren: Akınhay, O. İstanbul Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., sayfa 138-139, 1999.
 10. Gibbons, S., Ebbeck, V. ve Weiss, M. (1995). Fair play for kids: Effects on the moral development of children in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 66(1), 247-255.
 11. Hakkinen K.(19930.) Changes in physical fitness profile in female volleyball players during the competetive season. J Sports Med Phys Fitness 1993; 33:223-32.
 12. Hamiltan M, Goodway J, Haubenstricker J. Parent-assisted ınstruction in a motor skill program for at risk preschool children. Adapted Physical Activity Quarterly, 1999;16:,415-426.
 13. İkeda, Y., Sasaki, Y., & Hamano, R. (2018). Factors influencing spike jump height in female college volleyball players. The Journal Of Strength And Conditioning Research, 32(1), 267-273.
 14. Keskin, Ö., Demir, A., & Şenol, B. (2018). Reviewing assertiveness level of elite male and female athletes in different sports branches. Journal of Human Sciences, 15(4), 1924–1932.
 15. Kocahan, T., Güraslan, H., Rengül, B.F., Kabak B., Akınoğlu, B., & Hasanoğlu, A. (2022). Karate sporcularında kor dayanıklılığı ile reaktif çeviklik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir deneysel çalışma. Turkiye Klinikleri J Sports Sci, 14(2), 199-205.
 16. Lee, J., Wang, L., & Zhang, X. (2024). Exploring the relationship between core stability and vertical jump in recreationally active male college students based on a suite of novel core stability assessments. Heliyon, 10(3),  
 17. Lidor, R., & Ziv, G. (2010). Physical and physiological attributes of female volleyball players-a review. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(7), 1963-1973
 18. McGill, S. (2010). Core training: evidence translating to better performance and injury prevention. Strength and Conditioning Journal, 32(3), 33-46.
 19. McGill, S. M., Childs, A., & Liebenson, C. (1999). Endurance times for low back stabilization exercises: clinical targets for testing and training from a normal database. Arch Phys Med Rehabil., 80, 941-944.
 20. MEB, Milli Eğitim Bakanlığı, (2024). https://mufredat.meb.gov.tr
 21. Misra, R., and McKean, M. (2000). College students’ academic stress and its relation to their anxiety, time management, and leisure satisfaction. American journal of Health studies, 16(1), 41.
 22. Moses, J., Steptoe, A., Mathews, A. and Edwards, S. (1989). The effects of exercise training on mental well-being in the normal population: a controlled trial. J. Psychosom. Res. 33, 47-6.
 23. Okada, T., Huxel, K. C., & Nesser, T. W. (2011). Relationship between core stability, functional movement, and performance. Journal of strength and conditioning research, 25(1), 252–261.
 24. Özer, A.K. (1994). Sürekli öfke (sl-öfke) ve öfke ifade tarzı (öfke-tarz) ölçeklerinin ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 26-35
 25. Özlü, C., Solmaz, D. Y., & Güven, G. (2023). 15-18 Yaş aralığındaki sporcuların karakter düzeylerinin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi7(3), 266-278.
 26. Paul, D. J., Gabbett, T. J., & Nassis, G. P. (2016). Agility in team sports: testing, training and factors affecting performance. Sports Medicine, 46(3), 421-442.
 27. Puhl, J., Case, S., Fleck, S., & Handel, P. V. (1982). Physical and physiological characteristics of elite volleyball players. Res. Quart, 53: 257–262.
 28. Reeser, J. C. (2003). Volleyball injury epidemiology. Handbook of Sports Medicine and Science: Volleyball, 81-86.
 29. Santos, M.S., Behm, D.G., Barbado, D, DeSantana, J.M., & Da Silva-Grigoletto, M.E.(2019). Core endurance relationships with athletic and functional performance in inactive people. Front Physiol., 10,1490.
 30. Schilling, J. F., Murphy, J. C., Bonney, J. R., & Thich, J. L. (2013). Effect of core strength and endurance training on performance in college students: randomized pilot study. Journal of bodywork and movement therapies, 17(3), 278–290.
 31. Senemoğlu, N. Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara Özen Matbaası, 235-236, 1998.
 32. Sheppard J, Newton R, Mcgıgan M. The effects of accentuated eccentric load on jump kinetics in high-performance volleyball players. International Journal Of Sports Science And Coaching 2007; 2, (3) 267-284
 33. Sheppard J, Newton R, Mcgıgan M. The effects of accentuated eccentric load on jump kinetics in high-performance volleyball players. International Journal Of Sports Science And Coaching 2007; 2, (3) 267-284.
 34. Sheppard, J. M., & Young, W. B. (2006). Agility literature review: Classifications, training and testing. Journal of Sports Sciences, 24(9), 919-932.
 35. Şimşek, B., Ertan, H., Göktepe, A. S., & Yazıcıoğlu K. (2007). Bayan Voleybolcularda Diz Kas Kuvvetinin Sıçrama Yüksekliğine Etkisi. Egzersiz, 1 (1), 36-43.
 36. This sen-Milder M . , J.L. Mayhev: Selection and classification of high school volleyball players from performance tests. J Sports Med. Phy. Fitnes 1991, 31 . 380-384.
 37. This sen-Milder M . , J.L. Mayhev: Selection and classification of high school volleyball players from performance tests. J Sports Med. Phy. Fitnes 1991, 31. 380-384.
 38. TVF, Türkiye Voleybol Federasyonu,  (2024). https://tvf.org.tr/wp-content/uploads/2023/01/Voleybola-Ozgu-Hareket-Egitimi-1.-Kademe-1.pdf
 39. Uzamaz, F. Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Kişilerarası İlişki Düzeylerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2000. 9.
 40. Viitasaloo Anthropometric and physical performance characteristics of male volleyball players. Can J Appl Spt sci 1982; 7 (3): 182-188.  

editor