The Role of Conditioning Training in Preventing Injuries

*Kader Yel(1), İlayda Akaslan Temür(2), 

(1) Bayburt Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt, Türkiye / yelkader[at]yandex.com
Orcid: 0000-0001-9151-766X
(2) Bayburt Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt, Türkiye / ilosakas[at]gmail.com 
Orcid: 0009-0001-7675-4808


* Corresponding author

Download Full Text

Received: 01.10.2023 / Accepted: 10.01.2024 / Published: 29.02.2024

Abstract: Sports hold an important place in human life with their positive contributions. Sports become an integral part of life in societies that prioritize physical and mental development. Sporting activities require structured training programs. The sustainability of these activities or training can be associated with fitness. Fitness involves planned and continuous loads to increase sports performance, enhance the athlete’s capacity for work, and develop motor skills (Uluç, 2023). Sporting activities and training sessions also come with the risk of sports accidents and injuries. The negative consequences of these situations on individuals have been discussed. Looking at the literature, sports injuries in different disciplines have been linked to a lack of fitness, emphasizing the importance of fitness training.
Keywords: Conditioning Training, Sports Injuries, Conditioning
Kondisyon Antrenmanlarının Sakatlıkları Önlemedeki Rolü
Özet: Spor insan hayatına olan olumlu katkılarıyla önemli bir yere sahiptir. Fiziksel ve ruhsal gelişimini önemseyen toplumlarda spor hayatın bir parçasıdır. Sporsal faaliyetler, programlı antrenmanlar gerektirir. Yapılan bu faaliyet veya antrenmanların sürdürülebilirliği kondisyonla ilişkilendirilebilir. Kondisyon, sporsal verimliliği artırmak, sporcunun iş yapabilme kapasitesini arttırabilmek ve motorik özellikleri geliştirmek için yapılan planlı ve sürekli yüklenmelerdir (Uluç, 2023).  Sporsal faaliyetler ve antrenmanlar spor kazalarını ve spor sakatlanmalarını beraberinde getirir. Oluşan bu durumların bireye olan olumsuz geri dönüşlerinden bahsedilmiştir. Literatüre bakıldığında farklı branşlarda yaşanan spor sakatlıkları kondisyon eksikliğiyle ilişkilendirilmiş, kondisyon antrenmanlarının önemi vurgulanmıştır.
Anahta Kelimeler: Kondisyon Antrenmanı, Spor Sakatlıkları, Kondisyon.
Citation: Yel, K. & Akaslan Temür, İ. (2024). The Role of Conditioning Training in Preventing Injuries. International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS). 1(1), 19-24.

Download Full Text

References

 1. Akhmedov, R., Demirhan, B., Cicioglu, İ., Canuzakov, K., Turkmen, M., & Gunay, M. (2016). Injury by regions seen in greco-roman & freestyle wrestling. Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(3), 99-107.
 2. Akhmedov, R., Demirhan, B., Cicioglu, İ., Canuzakov, K., Turkmen, M., & Gunay, M. (2016). Injury by regions seen in greco-roman & freestyle wrestling. Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(3), 99-107.
 3. Alp, M., & Özdinç, M. (2020). Sports Injuries Seen in Korfball Players: Assessment of Injuries’ Areas and Types. Turkish Journal of Sport and Exercise, 22(3), 500-504.
 4. Alp, M., Suna, G. Ve Atay, E. (2019). Genç futsalcılarda görülen spor sakatlıkları: yaralanma bölgelerinin ve türlerinin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi10(4).
 5. Atay, E., Tanır, H., Çetinkaya, E., (2017). Güreşçilerde sakatlık bölgelerinin araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi,1(1):1-4
 6. Aydoğan, Z. (2014), Sakatlık Sırasında ve Tedavi Sonrasında Sporculardaki Psikolojik Değişiklikler. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, s. 13
 7. Bavlı, Ö. Ve Kozanoğlu, E. (2008). Adolesan Basketbolcularda Mevkilere Göre Yaralanma Türleri ve Nedenleri, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 22(2):77-80.
 8. Cumps, E., Verhagen, E., Annemans, L., & Meeusen, R. (2003). Injury rate and socioeconomic costs resulting from sports injuries in Flanders: data derived from sports insurance statistics 2003. British journal of sports medicine, 42(9), 767-772. Doi: 10.1136/bjsm.2007.037937.
 9. Çakır, Z., & Erbaş, Ü. (2021). Taekwondo, karate ve judocuların mücadele sporlarına yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi. The Online Journal Of Recreation And Sports10(4), 23-31.
 10. Çakır, Z., & Kısa, C. (2021). Farklı kategoride yarışan taekwondocuların spor yaralanmalarına karşı, kaygı durumlarının incelenmesi. The Online Journal of Recreation and Sports10(3), 18-30.
 11. Dobbinson, S. J., Hayman, J. A., & Livingston, P. M. (2006). Prevalence of health promotion policies in sports clubs in Victoria, Australia. Health Promot International, 21(2), 121-129. Doi: 10.1093/heapro/dak001.
 12. Donaldson, A., Hill, T., Finch, C. F., & Forero, R. (2003). The development of a tool to audit the safety policies and practices of community sports clubs. J Sci Med Sport, 6(2), 226-230. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/S1440-2440(03)80258-X
 13. Emin, E, Çocukluk ve ergenlik döneminde spor yaralanmalarının nedenleri, epidemiyolojisi, risk faktörleri, Acta Orthop Traumatol Turc;38 Suppl 1:27-31.
 14. Gönen, M. & Ceyhan, M. A. (2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumları ile benlik saygıları arasındaki ilişki, International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 13(48), 625-637
 15. Gönen, M., Ceyhan, M.A., Çakır, Z., Zorba, E. & Coşkuntürk, O.S.(2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin rekreasyon alanı kullanımlarına ilişkin engel ve tercihleri, The Online Journal of Recreation and Sports (TOJRAS), 11(4),59-76.
 16. Halson, S.L. Monitoring Training Load to Understand Fatigue in Athletes. Sports Med 44 (Suppl 2), 139–147 (2014). https://doi.org/10.1007/s40279-014-0253-z
 17. Kanbir, O., (2005). Sporda sağlık bilinci ve ilkyardım. Bursa, Türkiye: Bursa Ekin Kitabevi, ss.21-24
 18. Karabörklü Argut, S. Ve Çelik, D. (2018). Genç Sporcularda Spora Bağlı Yaralanmalara Neden Olan Faktörler. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 122-127.
 19. Kılıç, B., Yücel, A. S., Gümüşdağ, H., Kartal, A., & Korkmaz, M. (2014). Spor yaralanmaları üst ekstremite yaralanmaları kapsamında omuz yaralanmaları ve tedavi yöntemleri. SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical Sciences12(4).
 20. Kisser, R., & Bauer, R. (2012). The burden of sports injuries in the European Union. Research report D2h of the project “Safety in Sports”. Vienna: Austrian Road Safety Board.
 21. Kocaman, G., Atay, E., Alp, M., & Suna, G. (2018). Okçularda spor yaralanmaları bölgelerinin ve türlerinin değerlendirilmesi. Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine, 53(1).
 22. Koşar, N. Ş., Demirel, H. A., Aydoğ, T. S., & Doral, M. N. (2006). Adolesanlarda sporcu sağlığı. Turkiye Klinikleri Pediatric Sciences-Special Topics2(7), 25-33.
 23. Koz, M., & Ersöz, G. (2004). Futbol oyuncularında spor yaralanmalarına etki eden faktörler ve esnekliğin önemi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi9(3), 13-26.
 24. Küçük, S. (2012). Elit bayan voleybolcularda görülen yaralanma türleri ve sebeplerinin incelenmesi (Master’s thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 25. Laursen, P.B., Jenkins, D.G. The Scientific Basis for High-Intensity Interval Training. Sports Med 32, 53–73 (2002). https://doi.org/10.2165/00007256-200232010-00003
 26. Leppanen, M., Aaltonen, S., Parkkari J., Heinonen, A., & Kujala, U. M. (2014). Interventions to prevent sports related injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Sports Medicine, 44(4), 473-486.
 27. Meylan, C., & Malatesta, D. (2009). Effects of in-season plyometric training within soccer practice on explosive actions of young players. The Journal of Strength & Conditioning Research23(9), 2605-2613.
 28. Orchard, J. (2002). Is there a relationship between ground and climatic conditions and injuries in football? Sports Med, 32(7), 419-432.
 29. Öztemur, Z. (2017). Spor sakatlanmalari nedenleri ve korunma yöntemleri. Presented at the International Turkish Folks Tradational Games Symposium.
 30. Palmer-Green, D., & Elliott, N. (2015) Sports injury and illness epidemiology: Great britain olympic team (TeamGB) surveillance during the Sochi 2014 Winter Olympic Games. Br J Sports Med, 49, 25–29. doi:10.1136/bjsports-2014-094206.
 31. Pırly, H., Alizade, M.H., Nasiri, K.H., Rahimi, M., (2011a). Injury rates in Iranian handball players. World Applied Sciences Journal, 11(11):1670-1677.
 32. Radwan, A., Francis, J., Green, A., Kahl, E., Maciurzynski, D., Quartulli, A. et al. (2014) Is there a relation between shoulder dysfunction and core instability? Int J Sports Phys Ther, 9(1), 8-13.
 33. Seleki, S. Ve Alp, M.(2023). Badmintoncularda Görülen Spor Sakatlıkları: Sakatlık Alanlarının ve Türlerinin Değerlendirilmesi. MAKÜ Spor Bilimleri Dergisi (2023) 1,1.
 34. Sevim, Y., Erol, E., Tuncel, F. Ve Sunay, H. (2001). Antrenör Eğitimi Ve İlkeleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
 35. Shephard, R.J., (2003). Can We Afford to Exercise, Given Current Injury Rates? Injury Prevention, 9:99-100.
 36. Sunay, H., Şahin, N., Toros, T., Gümüşdağ, H., Balcı, V., Gündüz, N., Cengiz, R., Aras, D. Ve Uyar, Y. (2017). Beden Eğitimi ve Sporun Eğitimsel Temelleri, Sunay, H. Spor Bilimlerine Giriş, Ankara: Gazi Kitabevi.
 37. Thatcher J, Jones M, Lavallee D. Coping and emotion in sport. Routledge. 2011. https://doi.org/10.4324/9780203852293.
 38. Uğur, M., Can, S., & Şenel, K. (2010). Çeşitli Spor Branşlarında Kas Gücü ve El Tercihinin Sakatlanma Üzerindeki Etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1).
 39. Uluç, E.A. (2023). Spor Bilimleri Alanında Güncel Yaklaşımlar– II. Gaziantep: Özgür Yayınları.
 40. Wilson, N. (2015). Commentary on ‘Core public health functions for New Zealand’. The New Zealand medical journal, 128(1418), 7-10.
 41. Yel, K., Çakır, Z., Kurcan, K., & Coşkuntürk, O. S. (2023b). Taekwondo Branşı İle İlgili Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi9(2), 238-253.
 42. Yel, K., Güzel, S., Kurcan, K., & Çakır, Z. (2023a). Cimnastik branşı ile ilgili lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi7(1), 22-36.
 43. Young, Warren B. PhD; Behm, David G. PhD. Should Static Stretching Be Used During a Warm-Up for Strength and Power Activities?. Strength and Conditioning Journal 24(6):p 33-37, December 2002. doi:10.1519/00126548-200212000-00006).
 44. Yünceviz, R., Karsan, O., Dane, Ş. Ve Can, S. (1997). Serbest ve Grekoromen Güreşçilerinde Spor Sakatlıklarının Vücut Bölgelerine Göre Dağılımı, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,2(2):13-17.

editor